Herttoniemen Montessori-leikkikoulu

YHTEYSTIEDOT

Osoite:Mäyrätie 2
00800 Helsinki
(kartalla)
Sähköposti:herttoniemi@helsinginmontessori.fi
Puhelin:

09 788 963 Toimisto

045 114 0201 Karhut
044 262 3113 Ketut

Toiminta-ajat:Arkisin 7.45 – 16.45
Instagram:@herttoniemen_montessori

HENKILÖKUNTA

Leikkikoulun vastaava, varhaiskasvatuksen opettaja, montessoriohjaaja

Katja Huhtala
Montessoriohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Pauliina Linkoheimo

Montessoriohjaaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Minna Leskinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

 

Milja Parviainen

Kairit Somma

Maija Sutinen

Leikkikoulumme on toiminut luonnonläheisessä Herttoniemessä neljä vuosikymmentä. Olemme 36 lapsen lämminhenkinen leikkikoulu, jossa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen ja yksilölliseen kokopäivähoitoon. 

Tarjoamme montessoripedagogista varhaiskasvatusta ja hoitoa 3–6-vuotiaille lapsille kahdessa ryhmässä. Leikkikoulumme molempien ryhmien tiivis yhteistyö takaa sen, että kaikki leikkikoulun aikuiset ovat lapsille tuttuja.

Lapsen kasvun kaari 3-vuotiaasta aina koululaiseksi asti tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä pienessä ryhmässä, omassa tahdissa, tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

”Auta minua tekemään itse”

 Lapsen kehityksen ja oppimisen perusta on hänen omassa toiminnassaan ja aktiivisuudessaan. Lasta kannustetaan pohtimaan, tutkimaan, kokeilemaan ja ratkaisemaan ongelmia myönteisessä, turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Tavoitteenamme on auttaa lasta kasvamaan aktiiviseksi, oma-aloitteiseksi ja itsenäiseksi ”omaksi itsekseen”, joka osaa myös ottaa toiset ihmiset huomioon. 

Lapsella on päivänsä aikana mahdollisuus niin montessorivälineillä työskentelyyn kuin leikkiinkin. Montessoriluokassa ryhmät työskentelevät päivittäin kaksi tuntia, leikkiin on aikaa saman verran. Montessoripedagoginen ajattelu näkyy kaikkialla leikkikoulun ympäristössä ja toiminnassa; ympäristö kannustaa lapsia omatoimisuuteen ja omiin valintoihin turvallisten aikuisten ohjauksessa. Tärkeitä sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista harjoitellaan erilaisissa päivittäisissä tilanteissa, niin spontaanisti kuin esimerkiksi aikuisen ohjaamina piireissä.

Esiopetusikäiset toimivat niin omissa ryhmissään työskennellen ja leikkien kuin ohjatusti samanikäisten vertaisryhmässä. Esiopetusvuonna lasten toimintaympäristö avartuu leikkikoulun montessoriluokka-, leikki- ja ulkoiluympäristön lisäksi koko Helsinkiin erilaisten retkien, projektien ja vierailuiden kautta.

Draamakasvatuksesta luontoretkiin

Montessorivälineillä työskentelyn ja leikin lisäksi tuemme lasten kasvua ja kehitystä taide- ja draamakasvatuksen, musiikin ja liikkumisen keinoin. Päivittäisen piirtämisen, maalaamisen ja askartelun lisäksi ohjelmaamme kuuluu kuvataideopettajan ohjaama taidekasvatus. Musiikki ja liikunta niiden eri muodoissa kuuluvat nekin jokaiseen päiväämme.

Oppimisympäristönä leikkikoulun sisätilojen lisäksi toimii luontevasti lähiympäristö ja erityisesti luonto. Kerran viikossa teemme retken lähimetsään tutkimaan ja ihmettelemään luonnon monimuotoisuutta. Teemme retkiä myös erilaisiin kulttuurikohteisiin ja liikuntatapahtumiin.

Ulkoilemme aamupäivisin joko läheisessä Suksipuistossa tai Oravapuistossa. Iltapäiväulkoilut tapahtuvat leikkikoulumme omalla pihalla.

Yhdessä kasvattaen

Vanhemmat ovat keskeinen osa leikkikoulumme päivittäistä toimintaa. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteisenä tavoitteena luo turvalliset ja luottamukselliset puitteet niin lasten kuin aikuistenkin toimia. Ennen leikkikoulun alkua vanhemmat ja lapsi voivat käydä tutustumassa leikkikouluun. Vanhempien kanssa käydään keskusteluja ennen aloitusta ja ensimmäisten viikkojen kuluessa. Kaikkien perheiden kanssa järjestetään lapsen varhaiskasvatuskeskustelut 1–2 kertaa vuoden aikana, tarvittaessa myös useammin, lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Arvostamme sujuvaa ja mutkatonta yhteistyötä arjessa. Niinpä päivittäiset, lyhyetkin kuulumisten vaihdot ja päivän tapahtumien kertomiset lapsen tuomisen ja hakemisen yhteydessä ovat tärkeitä. Viikoittaisissa sähköpostikirjeissä kerromme leikkikoulun arjesta, tärkeistä asioista ja tulevista tapahtumista.

Kannustamme vanhempia tulemaan leikkikouluun havainnoimaan lasta ja hänen toimintaansa.Leikkikoulumme vanhemmat muodostavat vanhempaintoimikunnan, joka järjestää vuosittain muutamia tempauksia kuten joulukuusten myyntiä. Tempauksista saaduilla tuotoilla kustannetaan leikkikoulun lapsille esimerkiksi teatteri- ja liikuntaelämyksiä, leluja ja tarvikkeita.