Munkkiniemen Montessori-leikkikoulu

YHTEYSTIEDOT

Osoite:

Munkkiniemen Puistotie 13
00330 Helsinki

Sähköposti:

munkkiniemi@helsinginmontessori.fi

Puhelin:

09 483 423

Toiminta-ajat:

Arkisin 8.00 – 16.45

HENKILÖKUNTA

Leikkikoulun vastaava, varhaiskasvatuksen opettaja

Tuija Ahti

Varhaskasvatuksen opettaja, montessoriohjaaja

Mari Kamppari

Montessoriohjaajat

Niina Nagy 

Helene Sallner-Flinck

Pirkko Perimäki

Mari Viherto

Lastenhoitajat

Jaana Kärnä

Miia Palosaari

Leikkikoulumme on tarjonnut Munkkiniemen alueen 3–6-vuotiaille lapsille montessoripedagogista varhaiskasvatusta yli 20 vuotta. Syksyllä 2019 olemme saaneet toiseen ryhmäämme myös neljä kaksivuotiasta. Meillä on kokopäivähoitopaikkoja 44 pienelle asiakkaalle. Toimimme kahdessa ryhmässä, kummassakin ryhmässä työskentelee 3–4 kasvattajaa.

Leikkikoulu sijaitsee keskeisellä paikalla Munkkiniemen Puistotiellä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kodinomainen ja turvallinen ympäristö auttavat lapsia viihtymään sekä luovat oivat mahdollisuudet kasvulle ja kehitykselle. 

Ulkoilu on olennainen osa päiväämme. Ulkoilemme lähipuistossamme eli Lokkalanlehdon puistossa, jonne kävelemme aina parijonossa. Munkkiniemi tarjoaa hienoja ulkoilumahdollisuuksia, käytämme ahkerasti hyväksemme lähiseudun leikkipuistoja ja metsiä.

Arjen iloa ja rutiineja

Montessoripedagogisen varhaiskasvatuksen tärkeänä osana on aktiivisen montessoriarjen toteuttaminen. Pedagogiikka näkyy kaikessa toiminnassamme ja sillä takaamme lapselle tutun, turvallisen ja ennustettavan päivän. Montessoriluokassa lapset työskentelevät montessorivälineitä käyttäen noin kaksi tuntia päivässä enintään 21 lapsen ryhmässä oman kiinnostuksensa mukaisesti, omassa tahdissa, ryhmän aikuisten ohjaamina.

Montessorivälineillä työskentelyn lisäksi merkittävässä osassa ovat päivittäin toistuvat yhteiset piiritilanteet, ruokailuhetki, ulkoilu, lepo sekä vapaa ja ohjattu leikki. Laulamme, liikumme, luemme ajankohtaista kirjallisuutta tai musisoimme itse. Piirtämisen, maalaamisen ja askartelun lisäksi ohjelmaamme kuuluvat ulkopuolisen kuvataideopettajan ohjaamat tunnit, joita lapset aina odottavat innolla. 

Esiopetusikäisten montessorityöskentely, leikki, ulkoilu sekä vertaistuokiot saavat suuntaviivansa valtakunnallisesta sekä Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelmasta. Esikoululaisemme valmistautuvat koulun aloitukseen kokoontumalla kerran viikossa esiopetustuokioihin. Ryhmässä pohditaan, keskustellaan, retkeillään, tehdään askartelu- ja muita tehtäviä, pelataan ja toteutetaan lasten spontaanisti tuomia ehdotuksia. Esikoulun ja koulun yhteistyön pohjana on Munkinseudun päiväkotien ja koulun yhteistyösuunnitelma, jonka laadintaan osallistumme syksyisin alueen muiden esikoulujen ja Munkkiniemen ala-asteen opettajien kanssa.

Kulttuuria ja juhlahumua

Turvalliseen ja tuttuun arkeemme tuovat iloa ja jännitystä ajoittaiset poikkeukset, joita ovat yhteiset retket museoihin, teattereihin ja kotieläinpaikkoihin. Toisinaan seurataan jotakin isompaa teemaa kuten avaruus, häät tai vaikka urheilu, lisäksi tutustutaan eri taidemuotoihin. Elämme vahvasti eri vuodenaikojen mukaan ja seuraamme merkkipäiviä. Vietämme muun muassa vappua, pääsiäistä ja syntymäpäiväkarnevaaleja. Aleksis Kivi, Runeberg ja ystävänpäivä saavat meillä omat juhlansa. Vanhempien kanssa vietämme joulua, kevätjuhlaa sekä isäin- ja äitienpäiväjuhlia. Myös isovanhempia pidetään tärkeinä ja hekin saavat täällä leikkikoulullamme oman päivänsä. 

Leikkikoulun vanhempaintoimikunta on vanhempien yhteinen, siihen kuuluvat kaikki leikkikoulun vanhemmat. Vanhempaintoimikunnan toiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Tapoja olla toiminnassa mukana on erilaisia ja kukin voi osallistua itselleen sopivalla tavalla.

Kasvatusyhteistyö

Pidämme tärkeänä hyvää, toimivaa kasvatusyhteistyötä, joka perustuu vastavuoroiselle luottamukselle. Yhteisymmärrys ja avoin vuorovaikutus lapsen kasvatuksen tavoitteista ja päämääristä edistävät pitkäjänteistä ja arvostavaa yhteistyötä. Kaiken toimintamme tavoitteena on aina lapsen etu. 

Viestintää ja tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa pidämme yllä muun muassa viikkokirjeiden, erilaisten keskusteluiden sekä vanhempainiltojen avulla. Teemme aktiivisesti yhteistyötä alueen muiden päiväkotien, leikkipuistojen, leikkipuisto Munkin sekä Munkkiniemen ala-asteen koulun kanssa.