Perheille

Leikkikoulujemme tavoitteena on läheinen ja luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa.

Olemme pieni yksityinen organisaatio, jossa sinulla vanhemman roolissa on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lapsesi hoitopaikkaan. Yhteisöllisyys tuo toisaalta mukanaan vastuuta yhteistyön ja osallistumisen muodossa - lapsen hyväksi.

PERHEEN RÄÄTÄLÖITY KOHTAAMINEN

Lapsesi aloittaessa leikkikoulussamme käydään vanhempien ja ohjaajan välillä keskustelu, jossa puhutaan leikkikoulun toimintatavoista, perheen tavoista ja hoitoon tulleesta lapsesta syvemmin. Perhekohtaisia keskusteluja pidetään säännöllisesti kerran syksyllä, kerran keväällä sekä tarpeen vaatiessa. Päivittäiset kohtaamiset lasta viedessä ja hakiessa varmistavat lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen päivittäin.

Lapselle on suuri ilo ja turva, kun omat ja kavereiden vanhemmat tuntevat toisensa.

Lisäksi järjestämme yhteisiä vanhempainiltoja, joissa pohdimme kasvatuksellisia teemoja ja esittelemme montessorimenetelmää. Yhteisiä juhlia vietämme perinteisten joulu- ja kevätjuhlien lisäksi muun muassa äitien- ja isäinpäivänä.

HAVAINNOINTI

Kannustamme lämpimästi vanhempia vierailemaan ja havainnoimaan lastensa työskentelyä leikkikoulussa. Havainnointiaika esimerkiksi 1–2 tuntia aamu- tai iltapäivällä sovitaan aina etukäteen ohjaajan kanssa ja vanhemmat noudattavat heille osoitettuja sääntöjä. Vanhemmalle havainnointi antaa ensikäden tietoa lapsensa kasvatusympäristöstä ja viihtymisestä. Lapselle vanhemman vierailu on sanomattoman tärkeää.

Jotta lasten työrauha ei keskeytyisi, havainnoiva vanhempi on passiivisessa roolissa ja istuu paikallaan aktiivisesti seuraten. Havainnoinnin aikana vanhempi kirjaa ylös mieleen tulleet kysymykset, joista ohjaaja juttelee hänen kanssaan myöhemmin.

AKTIIVINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Kaikki vanhemmat kuuluvat lapsensa leikkikoulun vanhempaintoimikuntaan. Vanhempaintoimikunnan toiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

Arjen pyörityksessä vanhempien ja lasten välille muodostuvat ystävyys- ja yhteistyösuhteet ovat voimavara ja niiden vaikutus kantaa aina koulumaailmaan asti.

Myös varainkeruu on osa toimintaa. Sekin syntyy aidosta toiminnasta ja on samalla yhteisön luomista. Erilaiset tempaukset auttavat tutustumaan muihin perheisiin ja tukevat taloudellisesti leikkikoulua.

Perheiden osallistuminen on tärkeää. Vanhemmat ja perheet muodostavat asiakaskunnan, mutta voivat osallistumisellaan aidosti vaikuttaa myös toimintaan.

Tavoitteena on, että vanhempien yhteistyön ja panostuksen avulla voimme tarjota lisää hyvinvointia lapsillemme.

Toimimalla voit vaikuttaa.

Kannustamme ja toivomme vanhempia osallistumaan heille itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Vanhemmat voivat esimerkiksi osallistua talkootöihin, lahjoittaa tarvikkeita, tehdä ilmoitus- ja mainosaineistoa, toimia jäsenenä yhdistyksen hallituksessa tai osallistua varainkeruutapahtumien ideointiin ja järjestelyihin. Mahdollisuuksia on monia.