Koulun tukeminen

Haluaisitko olla koulutusenkeli ja tukea Suomen ensimmäistä yksityistä montessorikoulua?

Perustimme Helsinkiin Suomen ensimmäisen yksityisen montessoripedagogiikkaan pohjautuvan koulun. Tästä koulusta on haaveiltu jo 1980-luvulta saakka.

Unelma kävi toteen, sillä valtioneuvosto myönsi 22.6.2017 Helsingin Montessori-yhdistykselle perusopetuksen järjestämisluvan ja niin koulu saa myös valtionosuusrahoitusta. Sadan oppilaan koulu käynnistyi Herttoniemessä elokuussa 2018. Koulu tarjoaa maksutonta opetusta ja on avoin kaikille lapsille kotikunnasta riippumatta.

Eikö suomalainen arvostettu peruskoulu sitten riitä? Riittää, mutta tarvitaan edelläkävijöitä, jotka kehittävät opetusta ja huomioivat lapsen yksilöllisiä eroja. Oppimisen polku on jokaiselle yksilöllinen.

Montessoriopetus perustuu kokonaisvaltaiselle oppimiselle, jossa oppimisympäristö luodaan avustavien ja havainnollistavien oppimisvälineiden avulla. Looginen ajattelu, luonnontieteet ja matematiikka ovat oppimisen keskiössä. Kansainvälisesti montessorikoulut ovat arvostettuja. Helsingin Montessori-yhdistyksen tavoitteena on kerätä 50 000 € kattamaan koulun käynnistämiskuluja. Tukea tarvitsemme koulun oppimisympäristön rakentamiseen ja pedagogien koulutukseen. Varoja käytetään erityisesti matemaattisten, luonnontieteen ja taidevälineiden, tietotekniikan sekä koulukalusteiden hankintaan. Lisää tietoa lahjoittajan oppaasta: Lahjoitusopas2018

Laita hyvä kiertämään ja auta lapsia nousemaan oman osaamisensa huipulle!

Sydämellinen kiitos tuestasi!

 

Lisätietoja: rehtori Mari Hedberg mari.hedberg@helsinginmontessori.fi, puh. 045 1144 703

Lahjoitukset: FI82 1237 3000 1406 47   Viite: 7799   Saaja: Helsingin Montessori-yhdistys ry

Keräyslupa:  RA-2018-629, 29.6.2018