Lomakkeet

Poissaoloon liittyvät lomakkeet

Luokanopettaja voi myöntää enintään 3 päivän loman. Sitä pidemmän loman myöntää rehtori.

Kaikki poissaoloanomukset toimitetaan ensin luokanopettajalle.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

ruokavalio

TIETOJEN KÄSITTELYYN, KUVAUKSEEN JA MEDIAAN LIITTYVÄT LUVAT

TERVEYDENHOITOON LIITTYVÄT LOMAKKEET

MS Word -tiedosto3.lk TERVEYSTARKASTUS kysely.docx (34 kB)
Kolmannen luokan terveystarkastukseen mukaan tämä lomake täytettynä