Opetussuunnitelma

 

Helsingin Montessori-koulun opetussuunnitelma noudattaa suomalaista peruskoulun opetussuunnitelmien perusteita ja niitä täydentää kansainvälinen montessorialakoulujen opetussuunnitelma. Voit tutustua Helsingin montessorikoulun opetussuunnitelmaan sivun alalaidasta.

Valtioneuvoston päätöksellä Helsingin Montessori-koulu sai jatkoluvan toiminnalleen 20.5.2020, ja sen mukaisesti uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2020 alkaen.

7.1.2021 HMK johtokunnan hyväksymä opetussuunnitelma sisältää sekä valtioneuvoston ohjeen mukaiset korjaukset että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6 Arviointi tehdyt muutokset ja täydennykset paikallisine toteutuksineen.