Varhennettu koulunaloitus

Perusopetuksen voi aloittaa montessorikoulussa vuotta aiemmin. Varhennetusta koulunaloituksesta on hyviä kokemuksia myös Suomessa montessoriluokilla.

Montessorikouluun voi hakea vuotta aiemmin varhennettuna. Montessorimenetelmä tunnistaa muutoksen lapsessa hänen täyttäessään keskimäärin kuusi vuotta, ja siksi myös opetustapa muuttuu tässä vaiheessa. Lapsi tarvitsee psykologin lausunnon varhennetusta koulunaloituksesta. Montessoriluokassa edetään yksilöllisesti omaan tahtiin luokattomasti, jolloin voidaan ottaa huomioon yksilölliset erot kehityksessä.

Varhennettua koulunaloitusta harkitessa on oleellista arvioida lapsen kykyä

  • toimia ryhmässä
  • huolehtia itsenäisesti aikuisen ohjauksessa arjen asioista kuten välitunnille pukeminen
  • keskittyä työhön ympäristössä, jossa toiset lapset työskentelevät monien asioiden parissa samanaikaisesti.

Opetus on maksutonta myös varhennettuna aloittaville.

Ilmoittautuminen kouluun varhennettuna tapahtuu samoin kuin kouluun ilmoittautuminen ks. Ilmoittautuminen kouluun. Ilmoittautumisen voi tehdä jo ennen psykologin lausunon saamista.

Varhennetun koulunaloituksen yleiset ohjeet

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Arvioinnissa on hyvä tunnistaa montessorikoulun erilainen ympäristö ja menetelmän mahdollisuudet tukea varhaista aloitusta. 

Arvioinnissa on hyvä tunnistaa montessorikoulun erilainen ympäristö ja menetelmän mahdollisuudet tukea varhaista aloitusta. 

Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon. Meillä on lista montessoriin perehtyneistä asiantuntijoista, ja listaa voi tiedustella toimistolta. Lausunnon ei tarvitse sisältää kognitiivisen kehityksen osa-alueiden arviota. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Suosittelemme, että psykologisen arvion tekijä ottaa yhteyttä Helsingin Montessori-kouluun montessorimenetelmän erityispiirteiden huomioimiseksi arvioinnissa.

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa myös aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tehdään ennen opetuksen alkamista. Jos koulun aloitusta myöhennetään, huoltaja voi siitä päätöksen saatuaan hakea esiopetuspaikkaa päiväkodista.