Montessori tiedottaa

Helsinki English Montessorissa tilaa 2 - 6-vuotiaille

Tiedustele kielikylpypaikkaa ainutlaatuisessa montessoriympäristössä: kamppi@helsinginmontessori.fi, p. 050 3575382.

Artikkeli: Sopiiko Montessori-koulu kaikille lapsille?

Pohditko sopiiko Helsingin Montessori-koulu sinun lapsellesi?

Sijaisuuksia montessorileikkikouluissa ja -koulussa

Ilmoittaudu sijaislistalle - lähetä cv toimisto@helsinginmontessori.fi.

Artikkeli Montessori-koulusta

Koulustamme julkaistu juttu Lapsen Maailma -lehdessä 9/2019.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Anna lapsellesi mahdollisuus rauhalliseen ilmapiiriin, aitoon työniloon ja laadukkaaseen hoitoon. Tule tutustumaan montessoriin!

Helsingin Montessori-yhdistys tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta ja opetusta 3–12-vuotiaille lapsille ainutlaatuisessa montessoriympäristössä seitsemässä leikkikoulussa eri puolilla Helsinkiä sekä montessoriperuskoulussa Helsingin Herttoniemessä. Myllypuron leikkikoulussa on aloitusmahdollisuus jo 1-vuotiaana ja Munkkiniemessä 2-vuotiaana. 

Mikä on montessori?

Kasvatusajattelumme perustuu montessoripedagogiikkaan. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllisyyden kunnioittamista ja toisten huomioon ottamista. Arvostamme lasten omaa etenemistahtia ja kiinnostuksen kohteita sekä autamme heitä toimimaan itsenäisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten toiminnan havainnointiin sekä oppimista tukevan toimintaympäristön valmisteluun. 

Maria Montessorin perusajatukset ovat myös meillä kasvatustyön ohjenuorana: vähemmän pakkoa, enemmän työn iloa ja yksilön huomioon ottamista. 

Luomme lasten arkeen tilaisuuksia kokea iloa oppimisesta, tutkimisesta, luovasta tekemisestä ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta.

Lapsille ja vanhemmille

Tavoitteenamme on läheinen yhteistyö perheiden kanssa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulujemme arjessa. 

Kasvatusta ja opetusta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lasten kulloistenkin taitojen, tarpeiden ja innostuksen pohjalta. 

Vanhempana sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa yhteisömme toimintaan.  Yhdessä toimiminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta.

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI