Montessori tiedottaa

Tutustumisilta Helsingin Montessori-kouluun 15.2.2018

kello 18-19.30 koulun tulevissa tiloissa, Hillerikuja 4, Herttoniemi. Vanhemmat ja lapset tervetuloa!

Ilmoittautuminen Helsingin Montessori-kouluun 2018 - 2019 käynnissä

Suomalaisen peruskoulun ja kansainvälisen montessoripedagogiikan yhdistävä Helsingin Montessori-koulu aloittaa toimintansa Herttoniemessä elokuussa 2018. Ilmoittautuminen on avoinna 12.1. - 27.2.2018 kaikille riippumatta asuinpaikasta ja -kunnasta tai aiemmasta montessorikokemuksesta. Myös jo peruskoulua käyvät tai varhennettua koulunaloitusta hakevat voivat ilmoittautua montessorikouluun. Linkki ilmoittautumiseen avautuu klikkaamalla otsikkoa.

Kiinnostavatko lyhyet sijaisuudet montessorileikkikoulussa?

Kerro itsestäsi ja lähetä cv sähköpostitse

Anna lapsellesi mahdollisuus rauhalliseen ilmapiiriin, aitoon työniloon ja laadukkaaseen hoitoon. Tule tutustumaan montessoriin!

Helsingin Montessori-yhdistys tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta 3–6-vuotiaille lapsille ainutlaatuisessa montessoriympäristössä viidessä leikkikoulussa ympäri Helsinkiä. Avamme Suomen ensimmäisen montessorikoulun Helsinkiin elokuussa 2018. 

Mikä on montessori?

Kasvatusajattelumme perustuu montessoripedagogiikkaan. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllisyyden kunnioittamista ja toisten huomioon ottamista. Arvostamme lasten omaa etenemistahtia ja kiinnostuksen kohteita sekä autamme heitä toimimaan itsenäisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten toiminnan havainnointiin sekä oppimista tukevan toimintaympäristön valmisteluun. 

Maria Montessorin perusajatukset ovat myös meillä leikkikoulujen ohjenuorana: vähemmän pakkoa, enemmän työn iloa ja yksilön huomioon ottamista. 

Luomme lasten arkeen tilaisuuksia kokea iloa oppimisesta, tutkimisesta, luovasta tekemisestä ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta.

Lapsille ja vanhemmille

Tavoitteenamme on läheinen yhteistyö perheiden kanssa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana leikkikoulujemme arjessa. 

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunnitellaan yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lasten kulloistenkin taitojen, tarpeiden ja innostuksen pohjalta. 

Vanhempana sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa yhteisömme toimintaan.  Yhdessä toimiminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta