Montessori tiedottaa

Montessori-koulun ympäristöprojekti VOITTI!

Koulumme sai huomattavan Ålandsbankenin apurahan Itämeri-projektillemme. Kiitos meitä auttaneille!

Paikkoja Montessori-peruskoulussa Herttoniemessä

Oppilaspaikkoja voi edelleen tiedustella

Eskaritytölle paikka Herttoniemenrannan Montessorissa

elokuusta 2019 alkaen. Kysy lisää, p. 041 5011963.

Kiinnostavatko lyhyet sijaisuudet montessorileikkikoulussa tai -koulussa?

Kerro itsestäsi ja lähetä cv sähköpostitse

Ryhdy koulutusenkeliksi!

Yhdistyksen tavoitteena on kerätä 50 000 € kattamaan uuden peruskoulumme käynnistämiskuluja. Lue lisää.

TUE TOIMINTAAMME!

Helsingin Montessori-yhdistyksen tavoitteena on kerätä 50 000 € kattamaan uuden peruskoulumme käynnistämiskuluja. Tukea tarvitsemme koulun oppimisympäristön rakentamiseen, ja  varat käytetään opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan. Lisää tietoa löydät sivulta  Koulun tukeminen.


Anna lapsellesi mahdollisuus rauhalliseen ilmapiiriin, aitoon työniloon ja laadukkaaseen hoitoon. Tule tutustumaan montessoriin!

Helsingin Montessori-yhdistys tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta ja opetusta 3–12-vuotiaille lapsille ainutlaatuisessa montessoriympäristössä kuudessa leikkikoulussa eri puolilla Helsinkiä sekä montessoriperuskoulussa Helsingin Herttoniemessä. Myllypuron leikkikoulussa on aloitusmahdollisuus jo 1-vuotiaana. 

Mikä on montessori?

Kasvatusajattelumme perustuu montessoripedagogiikkaan. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllisyyden kunnioittamista ja toisten huomioon ottamista. Arvostamme lasten omaa etenemistahtia ja kiinnostuksen kohteita sekä autamme heitä toimimaan itsenäisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten toiminnan havainnointiin sekä oppimista tukevan toimintaympäristön valmisteluun. 

Maria Montessorin perusajatukset ovat myös meillä kasvatustyön ohjenuorana: vähemmän pakkoa, enemmän työn iloa ja yksilön huomioon ottamista. 

Luomme lasten arkeen tilaisuuksia kokea iloa oppimisesta, tutkimisesta, luovasta tekemisestä ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta.

Lapsille ja vanhemmille

Tavoitteenamme on läheinen yhteistyö perheiden kanssa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulujemme arjessa. 

Kasvatusta ja opetusta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lasten kulloistenkin taitojen, tarpeiden ja innostuksen pohjalta. 

Vanhempana sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa yhteisömme toimintaan.  Yhdessä toimiminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta