Montessori tiedottaa

Artikkeli Montessori-koulusta

Koulustamme on julkaistu juttu Lapsen Maailma -lehden numerossa 9/2019.

Koulu alkaa 8.8. klo 8:30

Montessorikoulun ja iltapäivätoiminnan lukuvuosi alkaa 8.8. klo 8:30

Pakilan Montessorissa paikka 2016 syntyneelle

elokuusta 2019 alkaen. Kysy lisää p. 050 4210398

2014 syntyneelle paikka Munkkiniemen Montessorissa

Lisätietoa: munkkiniemi@helsinginmontessori.fi p. 09 483 423

2014 syntyneelle paikka Myllypuron Montessorissa

Lisätietoa: myllypuro@helsinginmontessori.fi, p. 050 4086118.

TUE TOIMINTAAMME!

Helsingin Montessori-yhdistyksen tavoitteena on kerätä 50 000 € kattamaan uuden peruskoulumme käynnistämiskuluja. Tukea tarvitsemme koulun oppimisympäristön rakentamiseen, ja  varat käytetään opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan. Lisää tietoa löydät sivulta  Koulun tukeminen.


Anna lapsellesi mahdollisuus rauhalliseen ilmapiiriin, aitoon työniloon ja laadukkaaseen hoitoon. Tule tutustumaan montessoriin!

Helsingin Montessori-yhdistys tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta ja opetusta 3–12-vuotiaille lapsille ainutlaatuisessa montessoriympäristössä kuudessa leikkikoulussa eri puolilla Helsinkiä sekä montessoriperuskoulussa Helsingin Herttoniemessä. Myllypuron leikkikoulussa on aloitusmahdollisuus jo 1-vuotiaana. 

Mikä on montessori?

Kasvatusajattelumme perustuu montessoripedagogiikkaan. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllisyyden kunnioittamista ja toisten huomioon ottamista. Arvostamme lasten omaa etenemistahtia ja kiinnostuksen kohteita sekä autamme heitä toimimaan itsenäisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten toiminnan havainnointiin sekä oppimista tukevan toimintaympäristön valmisteluun. 

Maria Montessorin perusajatukset ovat myös meillä kasvatustyön ohjenuorana: vähemmän pakkoa, enemmän työn iloa ja yksilön huomioon ottamista. 

Luomme lasten arkeen tilaisuuksia kokea iloa oppimisesta, tutkimisesta, luovasta tekemisestä ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta.

Lapsille ja vanhemmille

Tavoitteenamme on läheinen yhteistyö perheiden kanssa. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulujemme arjessa. 

Kasvatusta ja opetusta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lasten kulloistenkin taitojen, tarpeiden ja innostuksen pohjalta. 

Vanhempana sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa yhteisömme toimintaan.  Yhdessä toimiminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta