Helsingin Montessori-yhdistys ry

YHDISTYKSEN HALLITUS 1.8.2019 ALKAEN

Perttu Kähäripuheenjohtaja
Nora Härme jäsen
Tomi Ihalainen jäsen
Eira Hovijäsen
Teemu Kalijärvijäsen
Elina Laavijäsen
Jussi Piipponenjäsen

Leikkikoulumme, peruskoulumme ja iltapäiväkerhomme ovat vuodesta 1980 asti toimineen Helsingin Montessori-yhdistys ry:n ylläpitämiä. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus montessoripedagogiseen opetukseen ja kasvatukseen sekä edistää montessorimenetelmien käyttöä, soveltamista ja kehittämistä.

 

VAKAA TALOUS

Yhdistys ei tavoittele toiminnastaan voittoa. Yhdistys luo puitteet toiminnalle huolehtimalla taloudesta, hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä. Valtaosa rahoituksesta tulee oppilasmaksuista, joihin perheet yleensä saavat yksityisen hoidon tukea. Vakaalla taloudenpidolla haluamme turvata leikkikoulujen toiminnalle pitkäjänteisen ja turvallisen pohjan.

KUUSI MONTESSORILEIKKIKOULUA

Leikkikoulumme tarjoavat varhaiskasvatus- ja esikoulupaikan 3–6-vuotiaille lapsille. Peruskoulussamme on 2019 - 2020 luokka-asteiden 1 - 5 oppilaita. Montessoriajattelu toimii leikkikoulujen arvopohjana ja käytännön työn jäsentäjänä.

Kaikki toimipaikkamme ovat pieniä ja toimineet omissa kaupunginosissaan pitkään. Niissä eletään lähellä lasten ja kotien arkea - yhteistyö perheiden kanssa käy luontevasti.

Varhaiskasvatuksesta vastuussa olevat työntekijät ovat kokeneita alansa ammattilaisia: montessoriohjaajia, lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia.  Vastaavasti peruskoulumme opetushenkilöstöllä on sekä suomalainen luokanopettajakoulutus että kansainvälinen montessoriopettajan koulutus.

Kukin leikkikoulu laatii varhaiskasvatuksen ja 6-vuotiaiden esiopetuksen toimintasuunnitelmat. Peruskoululla on oma opetussuunnitelmansa. 

MONTESSORIVANHEMMAT MUKANA TOIMINNASSA

Vanhempien osallistuminen on tärkeää sekä lapselle että arjen toiminnalle. Tavoitteena on, että vanhempaintoiminnalla voimme tarjota lisää hyvinvointia lapsillemme.

Kaikki vanhemmat kuuluvat lapsensa leikkikoulun/koulun  vanhempaintoimikuntaan. Vanhempaintoimikunnan toiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Myös varainkeruu on osa toimintaa. Sekin syntyy aidosta toiminnasta ja on samalla yhteisön luomista. 

YHTEISTYÖ LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Yksityisen montessorileikkikoulun tai -peruskoulun asema opetuksen ja kasvatuksen palveluverkossa on itsenäinen. Silti yhteistyö julkisten tahojen kanssa on tiivistä: esimeriksi neuvolan 4-vuotistarkastusten yhteydessä ja esikoululaisten osalta alueen koulujen kanssa. Viranomaiset valvovat toimintaa ja tarvittaessa heidän kanssaan haetaan vastauksia tavallista haasteellisempiin kysymyksiin.