Helsingin Montessori-yhdistys ry

YHDISTYKSEN HALLITUS 1.8.2018 ALKAEN

Perttu Kähäripuheenjohtaja 
Nora Härme varapuheenjohtaja 
Eira Hovijäsen 
Teemu Kalijärvijäsen 
Jussi Piipponenjäsen 
   
Virpi Mustilatoiminnanjohtaja 
Pirkko Larestaloudenhoitaja 

 

Leikkikoulumme ovat vuodesta 1980 asti toimineen Helsingin Montessori-yhdistys ry:n ylläpitämiä. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus montessoripedagogiseen opetukseen ja kasvatukseen sekä edistää montessorimenetelmien käyttöä, soveltamista ja kehittämistä.

VAKAA TALOUS

Yhdistys ei tavoittele toiminnastaan voittoa. Yhdistys luo puitteet viiden leikkikoulunsa toiminnalle huolehtimalla taloudesta, hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä. Valtaosa rahoituksesta tulee oppilasmaksuista, joihin perheet yleensä saavat yksityisen hoidon tukea. Vakaalla taloudenpidolla haluamme turvata leikkikoulujen toiminnalle pitkäjänteisen ja turvallisen pohjan.

KUUSI MONTESSORILEIKKIKOULUA

Leikkikoulumme tarjoavat kokopäiväisen päivähoito- ja esikoulupaikan 3–6-vuotiaille lapsille. Montessoriajattelu toimii leikkikoulujen arvopohjana ja käytännön työn jäsentäjänä.

Kaikki leikkikoulumme ovat pieniä ja toimineet omissa kaupunginosissaan pitkään. Niissä eletään lähellä lasten ja kotien arkea ja yhteistyö kodin ja leikkikoulun välillä käy luontevasti.

Kasvatus- ja hoitovastuussa olevat työntekijät ovat kokeneita alansa ammattilaisia: montessoriohjaajia, lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Kukin leikkikoulu laatii varhaiskasvatus- ja 6-vuotiaiden esiopetussuunnitelmat.

MONTESSORIVANHEMMAT MUKANA TOIMINNASSA

Vanhempien osallistuminen on tärkeää sekä lapselle että leikkikoulun toiminnalle. Tavoitteena on, että vanhempaintoiminnalla voimme tarjota lisää hyvinvointia lapsillemme.

Kaikki vanhemmat kuuluvat lapsensa leikkikoulun vanhempaintoimikuntaan. Vanhempaintoimikunnan toiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Myös varainkeruu on osa toimintaa. Sekin syntyy aidosta toiminnasta ja on samalla yhteisön luomista. 

YHTEISTYÖ LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Yksityisen montessorileikkikoulun asema kasvatus- ja hoitopalvelujen verkostossa on itsenäinen. Meillä on silti tiivistä yhteistyötä julkisen palveluverkon suuntaan esimeriksi neuvolan 4-vuotistarkastusten yhteydessä ja esikoululaisten osalta alueen koulujen kanssa. Päivähoitoviranomaiset valvovat toimintaa ja tarvittaessa heidän kanssaan haetaan vastauksia tavallista haasteellisempiin kysymyksiin.