KOULUTULOKASINFO verkossa 24.1.2022 klo 18.15

11.1.2022

Tervetuloa tutustumaan Montessori-kouluun

Tule kuulemaan verkossa toiminnastamme.

Voit myös varata ajan omalle yksityisvierailulle sähköpostitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi.

 

Linkki tilaisuuteen klo 18.15 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI5NDU1YmMtZDdiNS00NGYwLWEzODgtZTNiNmJjZjkxMjk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c252897-8c0b-4871-8d0b-ac10f406eebf%22%2c%22Oid%22%3a%222e0d4a88-4782-4fdb-8ea1-b160457a73b7%22%7d

 

TERVETULOA!