Antoisat ryhmät

Leikkikouluissamme kaikki lapset toimivat yhdessä iästä riippumatta. Ryhmässä lapsi oppii arvostamaan itseään ja kunnioittamaan toista.

Montessoriryhmämme pyritään muodostamaan siten, että eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia lapsia on mahdollisimman tasaisesti. Valtaosa lapsista aloittaa montessorileikkikoulussa 3-4 -vuotiaina ja jatkaa samassa ryhmässä, kunnes siirtyy peruskoulun ala-asteelle. Kun ikärakenne on monipuolinen, vuorovaikutussuhteet ovat mahdollisimman antoisia.

YHDESSÄOLOA JA SOSIAALISIA TAITOJA

Päivittäin kokoonnumme yhteisiin piirihetkiin. Piireissä toisten kuuntelemisen ja omien ajatusten ilmaisemisen taidot kasvavat. Samalla vahvistetaan yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta, opitaan odottamaan vuoroa ja auttamaan toista. Piireissä voidaan vaihtelevasti laulaa ja soittaa, leikkiä sekä kuunnella tai kertoa satuja, tarinoita ja loruja.

Isommat auttavat pienempiään ja pienemmät oppivat paremmin isomman esimerkistä kuin aikuisen ohjeistamina.

SELKEÄT RAJAT

Ryhmässä vallitsee kaksi perussääntöä: toisen työskentelyä ei saa häiritä ja tavarat on laitettava käytön jälkeen paikoilleen. Työrauha on olennainen. Sisätiloissa ei puhuta kovaan ääneen ja liikutaan rauhallisesti.

Pyrimme välttämään lasten keskinäistä kilpailua, minkä vuoksi jokaista montessorivälinettä on vain yksi kappale.

Toisten häiritsemistä ilmenee meillä huomattavan vähän. Tämä johtuu muun muassa tehtävien ja välineistön tarjoamista onnistumisen tunteista.

Lapsi, jota kunnioitetaan ja johon luotetaan, uskoo itseensä. Hän kunnioittaa toisia ihmisiä ja luottaa tulevaisuuteen

HOIVAA, ULKOILUA, LEPOA

Montessoritoiminnan vastapainoksi tarjoamme lapselle kevyttä toimintaa - ulkoilua, leikkiä, lepoa. Haluamme pitää sen mahdollisemman helppona, jotta päivistä ei muodostu lapselle liian raskaita.

Toimintaamme kuuluu oleellisesti ulkoilu ja pyrimme ulkoilemaan joka päivä. Raitis ilma on sateellakin raikasta!

Lepohetki satuineen on osa jokaista päivää. Mikäli lapsi kaipaa kunnon päiväunet, hän tulee ulkoleikeistä sisälle nukkumaan hiukan aikaisemmin.

LAPSET PÄÄROOLISSA

Montessorikasvatuksen perusajatus on: ”Auta minua tekemään itse”. Uskomme, että oppimistilanteessa aikuisen tehtävä ei ole johtaa vaan toimia tarkkailijana taustalla ja tarjota apua, kun lapsi sitä tarvitsee.

Ohjaajiemme pyrkimyksenä on luoda pohja lapsen terveelle itsetunnolle ja itseluottamukselle jo lapsena.