Innostava kasvuympäristö

Montessorileikkikou­luis­­­­sam­­­­me arvostetaan levollista ja keskittynyttä ilmapiiriä. Onnistumisen ilo ja rajojen selkeys on meille tärkeää. Montessorikasvatuksen mukaisesti leikkikouluissamme on ainutlaatuinen, valmisteltu montessoriympäristö.

Montessorivälineet muodostavat tarkoin harkitun kokonaisuuden, jotka innostavat lapsia ja tukevat kehitys- ja herkkyyskausien tarpeita. Lapsen on helppo hahmottaa montessoriympäristö ja toimia siinä.

Aikuinen ei tyrkytä neuvojaan, ei keskeytä lapsen omia yrityksiä, vaan kunnioittaa jokaisessa lapsessa piilevää tarvetta itsenäistyä ja kehittyä.

"Auta minua tekemään itse"

Montessoriohjaaja esittelee välineen käyttötarkoituksen lapselle ja sitten on lapsen vuoro kokeilla, oppia ja ratkaista ongelma. Samalla lapsi voi ihmetellä, keksiä ja oivaltaa jotain aivan uutta!

Iloa ja luovuutta omassa tahdissa

Kun lapsi selviää askareestaan, hänen itsetuntonsa kasvaa. Sopivasti haastavat tehtävät ja välineistö tarjoavat onnistumisen iloa. Lapset saavat toistaa samoja tehtäviä niin kauan kuin haluavat, on se sitten päiviä tai viikkoja, koska jokaisella on oma tahtinsa oppia.

Ympäristö vastaa lapsen tarpeisiin ja kun lapsella on mielekästä tekemistä, hän malttaa keskittyä.

Jokaisen lapsen tekemä työ on ainutlaatuisen hieno! Kunnioitamme lapsen kyvykkyyttä luoda itse. Pyrimme luomaan puitteet lapsen luovuuden totetutumiselle. Esimerkiksi askartelutilanteessa tarjoamme lapselle tarvikkeet, emme varsinaista mallia mitä tehdä.

Turvallisuutta ja rutiineja

Leikkikouluissamme välineet ovat aseteltuina avohyllyille lapsen korkeudelle, jotta lapsi voi toimia itsenäisesti. Lapset opetetaan palauttamaan välineet työskentelyn jälkeen omille paikoilleen. Asioiden tietty järjestys ja rutiinit luovat turvallisuudentunnetta. Lapsi huomaa, että hän pystyy hallitsemaan ympäristönsä ja tuntee itsensä luottavaiseksi.

Montessorityöt ja välineistö on jaoteltu viiteen pääalueeseen. Välineillä edetään askel askeleelta yksinkertaisesta monimutkaisempaan.

 • Käytännön elämän työt:

  lusikointi, kaatelu, lakaisu, tuolin kanto, kiillotus, käsien pesu, pöydän pesu, vaatteiden pesu jne.
 • Aistimateriaalit:

  välineitä aistien hienosäätöön, erottelukyvyn sekä luokittelun oppimiseksi, musiikin alkeet montessorikelloilla .
 • Matematiikka:

  10-järjestelmästä ja peruslaskutoimituksista murtolukuihin
 • Äidinkieli:

  äänteiden harjoittelusta ja hiekkapaperikirjaimista kieliopin erittelyyn
 • Kulttuurin alue:

  maantieto, kasvi-ja eläintiede, erilaiset tieteelliset kokeilut. Kirjat, musiikki, maalaus, piirtäminen, askartelu ovat myös käytössä montessorityöskentelyssä ja niitä lapsi saa oman vapaan tahtonsa mukaan valita.