Koulun rahoitus

Koulun rahoitus koostuu useammasta eri lähteestä saatavista tuloista.

Kotikuntakorvaukset

Helsingin Montessori-koulun rahoitus perustuu pääosin kotikuntakorvauksiin sekä niitä koulun käynnistysvaiheessa korvaavaan aloitusrahoitukseen. Kotikuntakorvauksen oppilaskohtainen määrä vuonna 2021 on noin 6900 euroa/oppilas/vuosi, mutta kotikuntakorvauksia maksetaan takautuvasti niin, että 2021 maksetaan kotikuntakorvausta 31.12.2019 oppilasmäärän mukaan.

Hankkeet ja harkinnanvaraiset avustukset

Koulu hakee rahoitusta valtiolta, kaupungilta ja muilta yhteisöiltä rahoitusta erilaisiin hankkeisiin.

Vapaaehtoiset tukimaksut, lahjoitukset ja varainhankinta

Tärkeässä osassa rahoitusta ovat koulun oppilaiden vanhempien maksamat vapaaehtoiset tukimaksut. Koulun johtokunta on esittänyt tukimaksun määräksi 425 euroa/lukukausi (650 euroa, jos samasta perheestä on koulussa kaksi lasta).

Lisäksi koulu voi vastaanottaa rahalahjoituksia ja vanhemmat sekä oppilaat voivat järjestää erilaisia varainhankintatempauksia.