Kouluun hakeminen

Kouluun hakeminen ja oppilaaksiotto

Oppilaaksiotto 2019-20

Otamme kouluun noin 20-25 uutta oppilasta lukuvuonna 2019-20. Yhteensä koulussa tulee siis olemaan noin 65 oppilasta ja kolme opettajaa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, etusijalla ovat:

  • Koulussa olevien oppilaiden sisarukset
  • Montessori-päiväkodin käyneet lapset
  • Ilmoittautumisjärjestyksessä ensin ilmoittautuneet
  • Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.

Kuntarajat tai asuinalue eivät sido

Ilmoittautuminen kouluun on avoin kaikille asuinalueesta ja -kunnasta riippumatta.

Montessori-päiväkodista kouluun

Aiempi montessoritausta ei ole välttämätön. Moni lapsi jatkaa montessori-päiväkodista, mutta toistaiseksi olemme pystyneet ottamaan myös muuta varhaiskasvatusta saaneita lapsia.Oppilaspaikkoja voi tiedustella meilitse: www.peruskoulu@helsinginmontessori.fi

Miksi Montessori-kouluun? Lue lisää. 

Tilaa uutiskirjeemme!

HAE KOULUUN: HAKULOMAKE (ENROLMENT FORM) 

Hakeminen muulle kuin ensimmäiselle luokalle

Nyt jo peruskoulua käyvät lapset ovat myös tervetulleita kouluun. Parhaillaan paikkoja on erityisesti luokille 2-5. Ilmoita lapsi osoitteeseen: peruskoulu@helsinginmontessori.fi

Alustava ilmoittautuminen myöhemmiksi lukuvuosiksi

Helsingin Montessori-yhdistys ottaa vastaan alustavia ilmoittautumisia oppilaaksi Montessori-kouluun myös lukuvuodeksi 2019-2020 ja sen jälkeen. Ilmoittautua voi mille tahansa 1.-6. vuosiluokalle. Alustava ilmoittautuminen ei ole sitova.

Lähetä alustava ilmoittautuminen osoitteeseen peruskoulu@helsinginmontessori.fi ja kerro seuraavat tiedot: Lapsen nimi, osoite, ikä, sukupuoli, vuosiluokka, jolla aloittaa 2019-2020, esikoulu/koulu josta siirtyy/on siirtynyt perusopetukseen. Huoltajan nimi sekä yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite, johon lisätietoa lähetetään). 

Alustavan ilmoittautumisen tehneet saavat tiedon sitovan ilmoittautumisen avautumisesta suoraan sähköpostiin. Muut saavat viestin leikkikoulun tai Helsingin Montessori-peruskoulun yleisen viestinnän kautta. Valintaperiaatteista tiedotetaan varsinaisen ilmoittautumisen avautuessa. Opetusryhmä pyritään muodostamaan samassa aikataulussa Helsingin kaupungin ilmoittautumisten kanssa.

Huoltajat vastaavat itse oppilaan kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kuluista.