Kouluun hakeminen

Haku on päättynyt. Oppilasvalinnoista lukuvuodelle 2023-2024 1. luokalle on ilmoitettu hakijoille.

 

Miksi Montessori-kouluun? Lue lisää. 

 

OPPILAAKSIOTTO LUKUVUODELLE 2023-24

Koulun johtokunta (yhdistyksen hallitus) on päättänyt 16.12.2022 seuraavasti:

Haku Montessori-koulun ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2023-24 on ajalla 9.-29.1.2023. Oppilaita otetaan Montessori-kouluun pääasiassa ensimmäiselle luokalle. Muille vuosiluokille alkavaan opetukseen hakuaika on maaliskuun loppuun mennessä. Mahdolliset hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Oppilaspaikkojen vapautuessa on mahdollista hakea myös muille luokille. Hakuajan ulkopuolella oppilaaksi hakemisesta olethan yhteydessä peruskoulu@helsinginmonetssori.fi .

YLEISIÄ PERIAATTEITA

 • Hakuaika Helsinkin Montessori-kouluun lukukaudelle 2023–2024 on 9.–29.1.2023 ja hakutapa on sähköinen lomake. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi

 • Jos Montessori-kouluun hakeminen edellyttää erillisten liitteiden tai hakemusten toimittamista, huoltajan tulee toimittaa ne koululle määritetyn määräajan puitteissa.

 • Oppilaat otetaan Montessori-kouluun pääsääntöisesti lukuvuoden alusta alkaen.

 • Montessori-kouluun otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. Oppilaaksi voi hakea myös muualta kuin Helsingistä.

 • Oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole sisarusperusteeseen perustuvaa oikeutta päästä samaan kouluun, mutta valintakriteereissä annetaan etusijaa sisarruksille.

 • Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä.

 • Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä marraskuun loppuun asti, jolloin varasijalista raukeaa.

 • Koulun johtokunta päättää vuosittain valintaperusteita tarkentavista perusteista.

 • Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.

 • Koulu ei tarjoa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulu ei järjestä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta tai erityisluokkaopetusta. Tuen tarpeen määrittelyä varten ja kouluun soveltuvuuden arviointiin pyydetään tarpeen mukaan aiemman kasvatusyksikön lausuntoa, ja lupa tähän tiedonsiirtoon pyydetään kaikilta hakijoilta kouluun hakeutuessa hakemuskaavakkeessa. Tarvittaessa arviota täydennetään perheen haastattelulla ja/tai lyhyellä havainnointijaksolla koulussa.

Seuraa tiedotustamme täällä ja Facebookissa/ Helsingin Montessori-koulu.

Oppilasvalinnat lukuvuodelle 2023-2024

Oppilaita otetaan Montessori-kouluun pääasiassa ensimmäiselle luokalle.

Oppilasvalinnassa lukuvuodelle 2023-2024 vaikuttavat seuraavat oppilaaksi ottamisen perusteet: 

1. Montessori-tausta 

- Hakijalla on Montessori-tausta sekä varhaiskasvatuksesta että esiopetuksesta. Etusijalla tässä ryhmässä ovat ne hakijat, joilla on sisaruksia Montessori-koulussa. 

2. Montessori-tausta 

- Hakijalla on Montessori-tausta joko varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta. Etusijalla tässä ryhmässä ovat ne hakijat, joilla on sisaruksia Montessori-koulussa. 

3. Muut hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä 

- Ilmoittautumisjärjestyksessä hakijat, jotka eivät kuulu kohtiin 1–2. Etusijalla tässä ryhmässä ovat ne hakijat, joilla on sisaruksia Montessori-koulussa.  

 

Vuotta säädettyä aikaisemmin perusopetukseen hakevat oppilaat 

- Hakijat, jotka täyttävät koulun alkamisvuonna kuusi vuotta otetaan mahdollisesti kohtien 1-3 jälkeen jääville tyhjille paikolle kohtien 1 – 3 perusteita noudattaen. 

Vastaanottaessaan koulupaikan Helsingin Montessori-koulusta huoltajat hyväksyvät koulun kasvatusopilliset periaatteet ja sitoutuvat järjestämään ja kustantamaan lapsensa koulukuljetuksen. 

Koulupaikan saamisesta ilmoitetaan huoltajille kirjallisesti. Huoltajan tulee vahvistaa oppilaspaikka koulupaikkapäätöksen mukana tulleella lomakkeella huoltajien allekirjoituksin ja palauttamalla lomake koululle määräaikaan mennessä. 

MITEN HAKEA OPPILASPAIKKAA

 1. Hakemus täytetään koulun verkkosvuilla. 

 2. Oppilaaksioton päätökset lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköpostilla helmikuussa.

 3. Oppilaspaikan vastaanotto ilmoitetaan Montessori-koululle maaliskuun loppuun mennessä, ilmoita lähikoulun rehtorille, että ette ota paikkaa vastaan lähikoulussa.

 4. Hakemus kouluun tehdään oheisella lomakkeella.

 5. Liitteet hakemukseen lisätään hakulomakkeeseen tai toimitetaan rehtorin tapaamiseen tai muulle koulun henkilökunnan jäsenelle ennen rehtorin tekemää oppilaaksioton päätöstä:

  1.       Ensimmäiselle luokalle hakevilta liitteeksi kopio LEOPSista esikoulusta, toimitetaan aina 

  2.       Muille luokille hakevilta selvitys oppilaan koulunkäynnistä nykyisestä koulusta (Selvityksen tulee sisältää tiedot tukiopetustarpeen, pedagogiset asiakirjat, oppimissuunnitelmat, HOJKS, oppiaineiden yksilöllistämisen ja tiedon mahdollisesta erityisopetuspäätöksestä), mikäli koulu ei saa olla yhteydessä edelliseen opetuksenjärjestäjään  

  3.       Kopio viimeisimmästä oppimissuunnitelmasta, mikäli sellainen on 

  4.       Viimeisimmän koulutodistuksen jäljennös, toimitetaan aina 

  5.       Mahdolliset muut valintaan ja opetuksen järjestämiseen vaikuttavat selvitykset 

Oppilaaksiotto hakuajan ulkopuolella

Oppilaspaikkoja voi tiedustella meilitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi