Kouluun hakeminen

Kouluun hakeminen ja oppilaaksiotto

Oppilaaksiotto 2020–2021

Ilmoittautuminen kouluun ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2020–2021 alkaa 7.1.2020. Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2020. 

Täytä tälle sivulle aukeava sähköinen lomake. Ilmoitamme oppilaaksi otosta helmi-maaliskuun aikana. Oppilaiden määrä päätetään viimeistään helmikuussa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, etusijalla ovat:

  • Koulussa olevien oppilaiden sisarukset
  • Montessori-päiväkodin käyneet lapset
  • Ilmoittautumisjärjestyksessä ensin ilmoittautuneet
  • Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.

Kuntarajat tai asuinalue eivät sido

Ilmoittautuminen kouluun on avoin kaikille asuinalueesta ja -kunnasta riippumatta. Huoltajat vastaavat itse oppilaan kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kuluista. 

Montessori-päiväkodista kouluun

Aiempi montessoritausta ei ole välttämätön. Moni lapsi jatkaa montessori-päiväkodista, mutta toistaiseksi olemme pystyneet ottamaan myös muuta varhaiskasvatusta saaneita lapsia. Oppilaspaikkoja voi tiedustella meilitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi

Miksi Montessori-kouluun? Lue lisää. 

Sähköinen ilmoittautumislomake avautuu 7.1.2020. sivulla HAKULOMAKE - Enrolment form  

Alustava ilmoittautuminen myöhemmiksi lukuvuosiksi

Helsingin Montessori-yhdistys ottaa vastaan alustavia ilmoittautumisia oppilaaksi Montessori-kouluun myös lukuvuodeksi 2021–2022 ja sen jälkeen. Ilmoittautua voi mille tahansa 1.–6. vuosiluokalle. Alustava ilmoittautuminen ei ole sitova.

Lähetä alustava ilmoittautuminen osoitteeseen peruskoulu@helsinginmontessori.fi ja kerro seuraavat tiedot: Lapsen nimi, osoite, ikä, sukupuoli, vuosiluokka, jolla aloittaa 2021–2022, esikoulu/koulu josta siirtyy/on siirtynyt perusopetukseen. Huoltajan nimi sekä yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite, johon lisätietoa lähetetään). 

Alustavan ilmoittautumisen tehneet saavat tiedon sitovan ilmoittautumisen avautumisesta suoraan sähköpostiin. Muut saavat viestin leikkikoulun tai Helsingin Montessori-peruskoulun yleisen viestinnän kautta. Valintaperiaatteista tiedotetaan varsinaisen ilmoittautumisen avautuessa. Opetusryhmä pyritään muodostamaan samassa aikataulussa Helsingin kaupungin ilmoittautumisten kanssa.