HAKULOMAKE - Enrollment form

 

OHJEITA

(Please contact us at peruskoulu@helsinginmontessori.fi for English assistance.)

Varsinainen hakuaika on 7.1.-31.1.2022.

  1. Syötä oheiseen lomakkeeseen lapsen tiedot.
  2. Paina submit- painiketta.
  3. Sähköinen hakujärjestelmä antaa automaattisen vahvistuksen onnistuneesta tietojen jättämisestä, ja se näkyy vain web-sivulla. Tallenna ilmoitus itsellesi halutessasi print-screen-toiminnolla.
  4. Mikäli haet useammalle lapselle paikkaa, lähetä ensin yhden lapsen tiedot ja odota vahvistusilmoitusta web-sivulla, ja sitten tyhjennä lomake oikeassa yläkulmassa olevasta Clear Form-näppäimestä ennen toisen lapsen tietojen lisäämistä. 
  5. Hakuajan päättymiseen mennessä hakeneet saavat tietoa hakuprosessin etenemisestä huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen helmikuun aikana. 

Huoltajat vastaavat itse oppilaan kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kuluista.

Koulu ei pysty ottamaan vastaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Koulu ei järjestä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta tai erityisluokkaopetusta (Perusopetuslaki 17§ 5 mom.) . Tarvittaessa koulu tekee esityksen lapsen kotikuntaan tuen järjestämiseksi Montessori-koulun ulkopuolella.

Tuen tarpeen määrittelyssä ja kouluun soveltuvuudessa pyydetään perheen ja aiemman kasvatusyksikön lausuntoa, ja sitä tarvittaessa täydennetään perheen haastattelulla ja/tai lyhyellä havainnointijaksolla koulussa. Pyydettäessa perheen tulee täydentää hakemusta päiväkodin LEOPSilla oppilaspaikan saatuaan. Mikäli hakijan aiemman kasvatusyksikön lausunnossa tai LEOPSissa ilmenee tuen tarpeita, tai mikäli huoltaja ei tuo hakemuksessa riittävällä tarkkuudella esiin muuten esille tulleita tuen tarpeita, joihin koulu ei pysty vastaamaan, koulu pidättää oikeuden lapsen oppilaspaikan perumiseen.  Tarvittaessa huoltajan tulee täydentää hakemusta ennen valintapäätöstä ja tarvittaessa vielä sen jälkeen.

Ulkopuolelle jääneelle oppilaalle ilmoitetaan jonopaikasta. Jonoon otetaan max. 15 lasta. Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.