Kodin ja koulun yhteistyö

Tätä koulua tehdään yhdessä!

Helsingin Montessori-koulu on syntynyt opettajien ja vanhempien yhteisponnisteluin, mikä näkyy hyvänä yhteistyönä kotien ja koulun välillä. Vanhemmat ovat opetuksen asiantuntijoiden lisäksi mukana yhdistyksen hallituksessa ja koulun johtokunnassa. Johtokunta vastaa toiminnasta ja kehittää ja vaalii kouluntoiminnan laatua. Vanhemmat myös luovat yhdessä taloudellisia mahdollisuuksia rikastaa toimintaa.

Suosittelemmekin, että kaikki Helsingin Montessori-koulun vanhemmat liittyvät koulua ylläpitävään Helsingin Montessori-yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen kautta vanhemmat voivat vaikuttaa muun muassa yhdistyksen hallituksen ja koulun johtokunnan jäsenten valintaan ja koulun strategisiin päätöksiin.

Liity Helsingin Montessori-yhdistyksen jäseneksi TÄÄLLÄ

Koti ja koulu ovat "samalla puolen pöytää"

Opettajat kirjaavat uudet opetetut asiat oppilaan tietoihin Transparent Clasroom-ohjelmaan, josta huoltaja saa haluamallaan aikavälillä ilmoituksen omaan sähköpostiinsa.

Koulu sekä opettajat lähettävät tiedotteita liittyen koulun tulevaan toimintaan. Jokaisella luokalla on oma opettajan ja vanhempien Whatsapp-ryhmä, jonne opettajat päivittävät ajankohtaisia muistutuksia. Viralliset tiedotteet lähetetään Transparent Classroomin kautta huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Yhteisiä koulu-koti-iltoja pidetään lukuvuoden aikana ainakin kaksi. Jokaisen perheen kanssa sovitaan lisäksi lukuvuoden aikana tapaaminen. Lisätapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

Lisäksi lapset täyttävät omaa päiväkirjaa, josta vanhemmat voivat tutustua koulupäivien aikana tehtyihin töihin. Päiväkirjaa eriytetään lapsen tarpeiden mukaan.

Yhteiset talkoot

Huoltajat ovat apuna koulun hyväksi tehtävissä talkoissa, joissa uudelleenjärjestellään luokkia, maalataan ja kunnostetaan yhteisiä tiloja, asennetaan ovikelloja ja autetaan muissa pääosin teknisissä tehtävissä.

Vanhempien järjestämät kerhot

Vanhemmat järjestävät koululla lapsille kerhoja iltapäivätoiminnan yhteyteen. Kerhoihin voi osallistua vaikka ei olisi varsinaisessa iltapäiväkerhossa. Osa kerhoista on maksullisia, osa maksuttomia. 

Lisätietoja vanhempien järjestämistä kerhoista TÄÄLTÄ

Vanhempainverkosto

Huoltajat voivat osallistua myös koulun vanhempainverkoston (VaVe) toimintaan. Vanhempainverkoston tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tarjota apuaan erilaisissa tapahtumissa sekä kerätyillä varoilla mahdollistaa oppilaille asioita, joihin muuten ei koulutyön puitteissa olisi mahdollisuutta. Käytännössä se on yhteisen toiminnan suunnittelua opettajien kanssa ja suunniteltujen aktiviteettien toteuttamista. Vanhempainverkostolla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa. Se voi kuitenkin tehdä koulun toimintaa kohtaan koskevia ehdotuksia. Se toimii myös keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

Vanhempainverkoston tavoitteena on:

- edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä sekä koulun kanssa tehtävää yhteistyötä

- tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua koskevissa kysymyksissä, siltä osin kun vanhempien mielipidettä halutaan kuulla

- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyön mahdollistajana

- edistää koulumyönteisyyttä ja koulun viihtyvyyttä

- kerätä erilaisin varainkeruutavoin rahaa oppilaiden hyväksi ja mahdollistaa sitä kautta kaikille oppilaille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua esim erilaisille retkille.

Koulun Vanhempainverkostoon kuuluvat automaattisesti kaikki Helsingin Montessori-koulun oppilaiden vanhemmat/huoltajat. Vanhempainverkosto ei velvoita vanhempia/huoltajia osallistumaan vanhempainverkoston toimintaan aktiivisesti, vaan jokainen osallistuu toimintaan itse sopivalla katsomallaan tavalla ja oman mielenkiintonsa ja elämäntilanteensa mukaan.

Vanhempainverkoston toiminnasta huolehtivat koordinaattori sekä jokaiselta luokalta valitut luokkavastaavat, joita luokkaa kohden tulee olla 1-2 henkilöä.

Koordinaattori ja luokkavastaavat kokoustavat aina tarvittaessa keskenään. Kaikkien vanhempien yhteisiä kokouksia järjestetään vähintään yhteensä kolme (elo-syyskuu, tammikuu ja huhti-toukokuu) kertaa lukuvuoden aikana.

Koordinaattorin ja luokkavastaavien tehtävä on huolehtia vanhempainverkoston toiminnasta, huolehtia toimintaan liittyvästä viestinnästä muille vanhemmille ja huoltajille sekä koordinoida ja organisoida eri tapahtumia järjestämistä ja jakaa näihin liittyen vanhemmille tehtäviä tehtäväksi. Koordinaattori ja luokkavastaavat vastaavat myös vanhempainverkoston toiminnan kehittämisestä.

Seuraamaan opetusta?

Huoltajat ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamaan Helsingin Montessori-koulun opetusta.

Huoltajat ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamaan Helsingin Montessori-koulun opetusta. Montessoriluokassa vierailusta kerrotaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

Toivomme, että vanhemmat haluavat olla mukana koulun arjessa, esimerkiksi ideoimassa, järjestämässä ja toteuttamassa yhteisiä ikimuistoisia tapahtumia sekä koulun tilaisuuksia. Opettajat kertovat vanhempien osallistumista koskevista toiveista ja luokkien tarpeista sekä vanhempainilloissa että viesteissään.

Pitääkö vanhempien kerätä rahaa koulun hyväksi?

Perusopetuslaki edellyttää koululta maksuttomuutta, joten huoltajia ei missään tapauksessa velvoiteta koulun taloudelliseen tukemiseen.

Koulu on aloittamassa toimintaansa ja tarvitsee perustusvaiheessa varoja muun muassa välineiden hankintaan. On toivottavaa, että huoltajat osallistuvat koulun varainhankintaan Helsingin Montessori-yhdistyksen kautta. Osallistumistapoja on monenlaisia ja niistä voi valita itselleen parhaiten sopivan.

Tehdään maailman paras koulu yhdessä!