Kodin ja koulun yhteistyö

Tätä koulua tehdään yhdessä!

Helsingin Montessori-koulu on pääasiassa vanhempien omistama, koulu on Helsingin Montessori-yhdistys ry:n järjestämä opetusyksikkö. Vanhemmat ja henkilökunta tekevät kiinteää yhteistyötä rakentaen koulua yhdessä.

Toivomme jokaiselta kodilta aktiivista yhteydenpitoa kouluun. Opettajiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, mikäli on kysymyksiä, ehdotuksia tai asioita, jotka mietityttävät. 

Kodin ja koulun yhteistyössä arvostamme avoimuutta ja tehokasta yhteistyötä, yhteistoimintaa ja ketterää kokeilemista.

Koulussa on käytössä päiväkirja-toimintamalli, josta lapsen etenemistä voi seurata. Päiväkirjassa näkyy tehdyt työt ja suunnitelmat seuraaville viikoille. Päiväkirjaa eriytetään lapsen tarpeiden mukaan.

Opettajat lähettävät yhteisistä asioista ja tulevista tapahtumista viikoittain viikkotiedotteen. Tiedotteita tulee myös koko lukukautta koskien ja aina koulu-koti-iltojen jälkeen. Koulun vanhempien lasten kanssa muodostetaan WhatsApp-ryhmä, jota myös vanhemmat voivat seurata.

Yhteisiä koulu-koti-iltoja pidetään lukuvuoden aikana ainakin kaksi. Jokaisen perheen kanssa sovitaan lisäksi lukuvuoden aikana kaksi tapaamista. Lisätapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

Suosittelemme, että Helsingin Montessori-koulun vanhemmat liittyvät koulua ylläpitävään Helsingin Montessori-yhdistykseen. Yhdistyksen kautta vanhemmat voivat vaikuttaa muun muassa koulun johtokunnan jäsenten valintaan ja koulun strategisiin päätöksiin.

Vanhempaintoiminta osana koulun toimintaa

Huoltajat voivat osallistua myös koulun vanhempaintoimintaan. Käytännössä se on yhteisen toiminnan suunnittelua opettajien kanssa ja suunniteltujen aktiviteettien toteuttamista. Yhteistoiminta on ennen kaikkea koulun arjessa mukana olemista, esimerkiksi erilaisten vastuutehtävien kautta. Näitä voivat olla vaikka kierrätyksestä huolehtiminen, oman eritysosaamisen tuominen koulun käyttöön, työpajojen vetäminen, työelämään tutustuminen, teemapäivien tarjoilujen hoitaminen, osallistuminen yhteisiin ulkoilu- ja retkipäiviin ja niin edelleen. Vanhempaintoimintaan kuuluu myös perinteinen varainhankinta tempaustoiminnan kautta.

Kokousten lisäksi vanhempaintoiminnan käytössä ovat yhteinen sähköpostilista ja Facebook-ryhmä, jossa suunnitellaan, ideoidaan ja laitetaan käytäntöön koulua tukevaa toimintaa. Viestintäkanavien tarkoituksena on vähentää kokousten tarvetta ja saada kaikki mukaan itselle sopivalla panoksella.

Huoltajat ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamaan Helsingin Montessori-koulun opetusta.

Huoltajat ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamaan Helsingin Montessori-koulun opetusta. Montessoriluokassa vierailusta kerrotaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

Toivomme, että vanhemmat haluavat olla mukana koulun arjessa, esimerkiksi ideoimassa, järjestämässä ja toteuttamassa yhteisiä ikimuistoisia tapahtumia sekä koulun tilaisuuksia. Opettajat kertovat vanhempien osallistumista koskevista toiveista ja luokkien tarpeista sekä vanhempainilloissa että viikkoviesteissä. Esimerkiksi koulun materiaalikierrätyspisteen hoitaminen, lemmikkien sijaiskotina toimiminen sekä remonttiavun tai muun erityisosaamisen antaminen koulun käyttöön on arvokasta ja auttaa opetuksen laadun parantamisessa.

Pitääkö vanhempien kerätä rahaa koulun hyväksi?

Perusopetuslaki edellyttää koululta maksuttomuutta, joten huoltajia ei missään tapauksessa velvoiteta koulun taloudelliseen tukemiseen.

Koulu on aloittamassa toimintaansa ja tarvitsee perustusvaiheessa varoja muun muassa välineiden hankintaan. On toivottavaa, että huoltajat osallistuvat koulun varainhankintaan Helsingin Montessori-yhdistyksen kautta. Osallistumistapoja on monenlaisia ja niistä voi valita itselleen parhaiten sopivan.

Tehdään maailman paras koulu yhdessä!

Helsingin Montessori-koulu on syntynyt huoltajien aloitteesta ja huoltajilla on keskeinen rooli koulua ylläpitävän yhdistyksen toiminnassa. Se luo vahvan pohjan yhteistyölle kotien ja koulun välillä. Vanhemmat ovat opetuksen asiantuntijoiden lisäksi mukana koulun johtokunnassa, joka vastaa toiminnasta ja kehittää ja vaalii kouluntoiminnan laatua. Vanhemmat myös luovat yhdessä taloudellisia mahdollisuuksia rikastaa toimintaa.