Kouluikäisten montessorimenetelmä

Kouluikäisten montessoriopetukselle on ominaista

  • VALMISTELTU OPPIMISYMPÄRISTÖ

Opettaja valmistelee ympäristöön, joka on täynnä mielenkiintoisia materiaaleja tutkittavaksi. Montessorivälineet ovat tarkoin valittuja, toisiinsa loogisesti nivoutuvia ja ne sisältävät virhekontrollin, jonka avulla lapsi tunnistaa itse onnistuiko työ vai ei. Myös opettaja saa helposti kuvan lapsen etenemisestä seuraamalla materiaalilla työskentelyä. Montessorivälineet, luonnontieteen kokeisiin tarvittavat välineistöt ja muut aineistot ovat jatkuvasti oppilaiden käytettävissä.  Montessori-koulussa oppimisympäristö toimiikin toisena opettajana. Oppilaat ja opettaja huolehtivat yhdessä oppimisympäristöstä ja siitä että välineet ovat luokissa omilla paikoillaan ja järjestyksessä.

Montessoriluokasta ei löydy pulpetteja, vaan luokkaan on rakennettu erilaisia kulmauksia ja tiloja hyödyntäen pöytiä, tuoleja, mattoja, hyllyjä. nojatuoleja jne, jotka tukevat niin ryhmässä toimimista kuin keskittymistä. Luokkatilassa lapset voivat vapaasti valita työskentelypaikkansa.

  • OPETUSTA PIENISSÄ RYHMISSÄ

Pääsääntöisesti alakoulussa uuden asian opetus eli niin sanotut presentaatiot pidetään 2-8 oppilaan ryhmälle, kun taas montessoripäiväkodissa useimmiten opetus tapahtuu yksilöpresentaatioina. Opettaja ei ohjaa luokkaa taululle kirjoittaen, vaan pienen ryhmän kanssa toiminnalisesti eriyttäen, lasten tarpeiden mukaan.

  • KONKRETIASTA OMAN TYÖSKENTELYN KAUTTA ABSTRAKTIOON

Uuden asian opiskelu aloitetaan aina hyvin konkreettisesti ja oppilas etenee vähitellen oman työskentelynsä kautta kohti abstraktiota. Käytännössä tehdään paljon töitä eri aisteilla, käsin kosketeltavilla ja lapsen tarpeisiin suunnitelluilla välineillä. Tämä tukee asian syvällistä ymmärtämistä ja siten myös oppimista. Myöhemmin välineistä siirrytään abstraktiin esitystapaan, joka myös valmistelee yläluokille siirtymistä.

  • PITKÄ, YHTÄJAKSOINEN KESKITTYMISAIKA

Työskentely montessoriluokassa tehdään kolmen tunnin pituisina jaksoina, jolloin on mahdollisuus keskeytymättömään työjaksoon. Tämä on mahdollista, koska lapset valitsevat itse työnsä, työskentelevät haluamansa ajan ja näin jaksavat työskennellä pidempiä jakosoja kuin perinteisesti ohjatussa luokassa. Työtä ei myöskään keskeytetä välitunneilla vaan oppilailla on mahdollisuus levätä halutessaan. Tämä rakenne tukee oman toiminnan suunnittelua, asioihin pitkäjänteisesti keskittymistä ja työn loppuun saattamista.

  • HAVAINNOINTI ja PÄIVÄKIRJOJEN KÄYTTÖ

Opettajat havainnoivat oppilaita ja heidän etenemistään. Oppilailla on tarpeen mukaan tukena henkilökohtaisia päivä- ja viikkosuunnitelmia ja he kirjaavat tekemänsä työt päiväkirjaansa. Opettaja merkitsee opetustuokiot koulun  Transparent Clasroom järjestelmään, josta vanhemmat voivat seurata oman lapsen etenemistä. Opettaja ja oppilas pitävät kahdenkeskisiä palavereita opiskelun etenemiseen liittyen.

  • AIDOSTI ERIYTETTYÄ JA YKSILÖLLISTÄ

Jokainen lapsi saa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja etenee yksilöllisesti eri aineissa. Luokkiin sitomaton opetus mahdollistaa lapsen kehityksen seuraamisen ja oikean etenemisvauhdin. Luokassa tehdään samanaikaisesti eri aineita, ja saman ikäiset lapset voivat tehdä eri tasoisia tehtäviä kaikissa aineissa.

  • ERI-IKÄISISTÄ LAPSISTA KOOSTUVA RYHMÄ

Montessoriluokassa on eri ikäisiä lapsia, ja kaikki oppilaat etenevät yksilöllisesti omaan tahtiinsa. Eri-ikäisten lasten ryhmä tukee erilaisuuden hyväksymistä, sosiaalisten taitojen opettelua ja omaan tahtiin etenemistä. Ryhmässä on myös paljon vähemmän kilpailua, eikä siinä esiinny turhautumista ryhmän etenemisvauhdista johtuen. 

  •  OPPILAIDEN KESKINÄINEN YHTEISTYÖ

Opetus ja työskentely tapahtuu joko pienryhmissä samaa aihetta opiskelevien oppilaiden kanssa, parityön ohjauksena tai yksilöohjauksena. Oppilaat jatkavat itsenäisesti työskentelyä ohjauksen jälkeen yksilö- tai yhteistyönä pareina ja pienryhmissä. Lisäksi suunniteltu ympäristö tukee sosiaalista kasvua ja harjaantumista yhteistyötaidoissa. Esimerkikisi kutakin välinettä luokassa on vain yksi, jolloin omaa vuoroa odotetaan tai työtä tehdään toisen kanssa. 

 

HAE KOULUUN

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

TIETOPAKETTEJA MONTESSORISTA JA -KOULUSTA:

PDF-tiedostoLopputyö Niiniaho (1).pdf (711 kB)
Montessori-matematiikan maistiaisia erityisopettaja Jonna Niiniahon lopputyö
PDF-tiedostoEri ikäisten lasten luokkaryhmät montessoripedagogiikassa.pdf (3.0 MB)
PDF-tiedostoMiten montessoriopetuksessa seurataan lapsen etenemistä ja varmistetaan opetussuunnitelman sisältöjen hallinta.pdf (418 kB)
PDF-tiedostoMiksi Montessorissa ei ole kirjoja.pdf (25 kB)
PDF-tiedostoMiksi Montessorissa suurempi ryhmäkoko on parempi kuin pieni.pdf (13.7 MB)
Montessoriluokan ryhmäkoosta
PDF-tiedostoLillard MontessoriToday_5_ClassroomEnvironment_FI.pdf (52 kB)
Lillard: Montessori Today kirjan suomennos kappaleesta 5, montessoriympäristö koulussa
MS Word -tiedosto6 Things for a Successful Transition to Montessori Elementary.docx (18 kB)
Montessori-päiväkodista kouluun - Miten tukea lasta kouluun siirtymisessä
PDF-tiedostoMontessori and Waldorf, a comparison.pdf (58 kB)
Vertailu Stainer/Waldorf - menetelmästä ja Montessori-menetelmästä
PDF-tiedostoHMK esittely.pdf (29.3 MB)
Esittelypaketti koulusta
PDF-tiedostoHMK infoillat 11_18.pdf (29.5 MB)
Syksyn info-iltojen materiaalit
PDF-tiedostoHMK uusien huoltajien info 05 2019.pdf (14.4 MB)
2021-22 koulutulokkaiden esittelymateriaali