Sopiiko Montessori-koulu kaikille lapsille?

Montessori-menetelmä sopii kaikille lapsille. Tässä esimerkkejä.

1.Erilaiset oppimistyylit

Montessorimateriaalit tarjoavat mahdollisuuksia oppia konkreettisesti näköhavaintojen, kuuntelemisen, kosketuksen ja liikkumisen avulla, ja myös myöhemmin abstraktisti kaavioiden ja vaikkapa yhtälöiden kautta. Menetelmä käyttää kaikkia aisteja oppimisen kanavina. Siten menetelmä sopii hyvin eri tavoin oppiville lapsille.

Opettaja valmistelee ympäristöön, joka on täynnä mielenkiintoisia materiaaleja tutkittavaksi ja lapset oppivat löytämisen kautta. Tässä ympäristössä yksi lapsi oppii tarkkailemalla muita lapsia; hän tarkkailee toisten toimintaa, kokeilee sitten jonkin ajan kuluttua itse ja onkin yleensä sitten jo oppinut asian. Toinen lapsi taas oppii tekemällä asiaa heti itse. Nuorempi lapsi usein toistaa ja toistaa samaa harjoitetta, kunnes hallitsee sen. Jokainen lapsi menestyy tässä ympäristössä erilaisten oppimistyylien avulla.

Menetelmä käyttää kaikkia aisteja oppimisen kanavina.

2.Erityisen tuen tarpeet

Peruskoulussa erityisen tuen päätös tarkoittaa erityisiä oppimisjärjestelyjä, kuten pienryhmätoimintaa, henkilökohtaista avustajaa tai tilaratkaisuja lapsen tarpeisiin. Helsingin Montessori-kouluun ei pääsääntöisesti voida ottaa oppilaaksi erityisen tuen lapsia, koska meillä ei ole toistaiseksi resursseja järjestää pysyvää edellä kuvattua tukea lapsen koulunkäyntiin. Tutkimme aina tapauskohtaisesti erityisen tuen päätöksen saaneet lapset. Hyvä on kuitenkin tietää, että Montessori aloitti työnsä aikanaan erityislasten parissa, ja menetelmällä voidaan tukea erityisiä tarpeita hyvin, kuitenkin yksikön resurssien mukaan.

Kouluun ei pääsääntöisesti voida ottaa oppilaaksi erityisen tuen lapsia, koska meillä ei ole toistaiseksi resursseja tukea erityislasta hänen tarpeidensa mukaan.

3.Onko lapsen kyettävä omatoimiseen toiminnan suunnitteluun?

Montessorilapset harjoittelevat päivän suunnittelua päivittäin. Jotkut lapset tarvitsevat siinä enemmän ohjausta kuin toiset. Montessoriopettaja ohjaa lapsia heidän tarpeensa mukaan, myös heitä, jotka tarvitsevat enemmän apua työnsä järjestämiseen ja struktuuria toimintaan. Lapsi ei jää yksin vaan saa apua. Teemme päiväohjelmia ja viikkotavoitteita ja jaksojen suunnittelua lapsen iän ja tarpeiden mukaan. Lapset oppivat suunnitteluprosessin vähitellen montessoriluokalla. Yläasteella se onkin nykyisin hyvin tärkeä taito.

Montessori-opettaja ohjaa lapsia heidän tarpeensa mukaan, myös heitä, jotka tarvitsevat enemmän apua ja struktuuria.

4.Keskittyminen ja liikkuminen montessori-luokassa?

Jos seuraat montessoriluokkaa koulun puolella, luokkahuoneessa on liikettä ja työn surinaa, yleensä enemmän kuin montessoripäiväkodissa. Lasten kaverit ovat tärkeitä ja asioita tehdään yhdessä ja harvemmin hiljaa yksin puurtaen. Kuten päiväkodissa, lapset saavat liikkua luokkahuoneessa, ja se voikin olla ihanteellista lapselle, joka tarvitsee liikkumista enemmän. Hiljaisesta työstä pitävä lapsi taas löytää itselleen mukavan työpisteen, ja koulussa on myös hiljaisen työn tila.

Yhteiset säännöt ohjaavat lapsia, ja he auttavat toisiaan sääntöjen noudattamisessa. Opettajan taustatuki on tarpeen mukaan apuna. Taukoja saa pitää omaan tahtiin, ja toimintaa ei keskeytetä esim. yhtäaikaisilla välitunneilla.

Yhteiset säännöt ohjaavat lapsia, ja he auttavat toisiaan sääntöjen noudattamisessa. Opettajan taustatuki on tarpeen mukaan apuna.

5.Mikä on perheesi lähestymistapa?

Montessori sopii todellakin kaikille lapsille, mutta ei välttämättä kaikille perheille. Jos kotona toimitaan laissez-faire, ja lapsesi voi tehdä mitä haluaa, syödä mitä haluaa ja mennä nukkumaan haluamallaan tavalla, lapsi todennäköisesti pitää montessoriluokkahuoneen rajoja liian rajoittavina. Jos taas rajat ovat hyvin tiukat kotona ja lapsesi on tottunut tekemään yhteistyötä palkintojen, tarrojen ja aikakatkaisujen tukemana, heillä voi olla vaikea hallita itseään vapaammassa montessoriluokkahuoneessa.

Montessori sopii parhaiten lapsille, jotka tulevat perheistä, joissa lapsia kunnioitetaan, ja joissa vanhemmat asettavat selkeät rajat, ja joissa lapsi oppii kunnioittamaan ja noudattamaan sovittuja rajoituksia.

 


LÄHDE: https://www.themontessorinotebook.com/is-montessori-right-for-my-child/